Урок української літератури. П'ЄСА І. Я. ФРАНКА «УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ». ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОГО ВИБОРУ, СЕНСУ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ – прочее, уроки

П'ЄСА І. Я. ФРАНКА "УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ". ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОГО ВИБОРУ, СЕНСУ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ

Мета: з'ясувати, наскільки свідомо школярі зрозуміли зміст п'єси; удосконалювати вміння та навички аналізувати худож­ній образ, чітко ставити запитання, аргументовано вислов­лювати власну точку зору; розвивати образне, логічне та критичне мислення; відповідальність людини за свої вчин­ки та поведінку, здатність самостійно приймати рішення.

Очікувані результати: після цього уроку учні зможуть довести, що драма має соціально-філософське підґрунтя; визначати основні проблеми твору; сформулювати власне ставлення до того, що трапилося з героями твору; висловлювати свою думку відносно морального вибору людини в житті; давати від­повідь на питання: чи можливо досягнути щастя в житті?; набути навичок роботи в групі, визначаючи та аргументу­ючи свою позицію в групі щодо обговорюваного питання; прогнозувати можливі наслідки.

       

Тип уроку: урок вивчення та аналізу художнього твору.

Теоретико-літературні поняття: драматичні твори, їхні особливості, дра­ма як окремий різновид, ремарки.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Рефератов нет, есть поурочные планы и разработки уроков